Ara

Yatırım Teşvik Belgesi ve İkinci El Makine İthalatıYatırım Teşvik Belgesi Nedir?


Yatırım Teşvik Belgesi, işletmeleri yatırıma yönlendirmek, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek, istihdamı arttırmak, dünya piyasalarında rekabet gücünü arttırmak, yeni teknolojilerin kullanımı özendirmek amacıyla devlet tarafından yatırımcıların desteklenmesi için verilen belgedir.


Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları

 • Kamu kurum ve kuruluşları

 • Kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşlar

 • Dernekler ve vakıflar

 • Yurtdışı merkezli şirketlerin Türkiye'deki şubeleri


Yatırım Teşvik Belgesinin Başvuru Merci Neresidir?


Yatırım teşvik belgesinin başvuru merci doğrudan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Başvurular online sistem E-TUYS(Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruda yatırımın türüne göre istenilen tüm bilgi ve belgeler bu sistem üzerinden bakanlığa sunulur ve değerlendirmeden geçtikten sonra uygun olan başvurulara bakanlık tarafından onay verilir. Başvurular bizzat yapılabileceği gibi bu konularda uzman danışmanlık firmaları vasıtası ile de yapılabilir.


Yatırım Teşvik Belgesinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?


Ana hatlarıyla yatırım teşvik belgesi aşağıdaki konularda avantajlar sağlamaktadır. Destek miktarı ve niteliği işletmenin bulunduğu bölgeye göre farklılıklar gösterir.


▣ İthalatta Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.


▣ KDV İstisnası (İthalat dahil)

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurtdışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde

uygulanır.


▣ Gelir Vergisi Stopajı Desteği

 1. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.

 2. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

▣Sigorta Primi Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.


▣ Gelir ve Kurumlar Vergisinde İndirim

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.


▣ Faiz ve Kar Payı Desteği

 1. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

 2. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

 3. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

▣ Yatırım Yeri Tesisi Desteği


Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.


▣ KDV İadesi

 1. Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 2. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Türkiye'de Yatırım Teşvik Bölgeleri Kaça Ayrılmıştır?


Yatırım teşvik sisteminde Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Teşvikler ve teşviklerden faydalanma şartları bölgelere göre değişiklik gösterir.

Sanayisi az gelişmiş bölgelere daha yüksek miktarlarda ve daha nitelikli teşvikler verilmektedir.


Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 • 1. ve 2. Bölgelerde 1 milyon TL,

 • 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 bin TL’dir.

▶Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.


▶Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.1 Ocak 2021 itibariyle Yatırım Teşvik Bölgeleri Aşağıdaki gibi belirlenmiştir.İkinci El (Kullanılmış) Makine İthalatı


İmalat sanayinde, firmaların ihtiyaçlarına istinaden üretim tesislerinde kullanılmak üzere ithal edecekleri "Eski,kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatlar" için yatırım teşvik belgesi alınması veya bulunması halinde;

 1. Gümrük vergisi,

 2. KDV,

 3. Vadeli ithalatla temin edilecek makine ve ekipmana KKDF (vadeli ithalatlarla uygunlanan %6’lık bedel)

ödenmeden ithalatı gerçekleştirilebilir. KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.


İthal edilecek makine ve teçhizatın istisnalardan yararlanabilmesi için yatırım teşvik belgesinde yer alması, teşvik belgesinde belirtilen miktarda olması, teşvik belgesinde belirtilen GTİP numarası ve makine-teçhizat tanımı ile ithalat işlemlerinde kullanılan belgelerdeki(Invoice, Konşimento, Menşei Şehadeti vb.) GTİP numarası ve eşya tanımının aynı olması, makine ve teçhizat vasıflarını haiz olması, Türkiye'de üretilmiyor/üretilemiyor olması, yatırım teşvik belgesinin süresi içerisinde ithal edilmesi gerekmektedir.


Foresight TnC, Türkiye'de yerleşik iş ortaklarıyla birlikte ikinci el (kullanılmış) makine-teçhizat ihtiyaçlarınızı Güney Kore'de, tek elden tedarik etmektedir. Aracılara yüksek ücretler ödemeden ikinci el makine-teçhizatlarını Foresight TnC güvencesiyle tedarik etmek için bizimle irtibata geçiniz.


Ekler :

 • İthaline izin verilen kullanılmış eşya listesi (GTİP No)

EK_1-_KULLANILMIS_MAKINE_ESYA_IZIN_LISTE
.
Download • 67KB

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi Sunumu

Yatirim_Tesvik_Sistemi_Sunumu-10118
.pdf
Download PDF • 4.91MB


154 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör