top of page

Güney Kore ve Vietnam Menşeli Polyester İplik İthalatına Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı Damping ve Sübvansiyon Dairesi, yerli üreticilerin başvurusu üzerine, Kore ve Vietnam menşeli 5402.47 GTIP numaralı polyester iplik ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 2 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğle, yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Güney Kore ve Vietnam menşeli "Diğerleri, poliesterlerden" iplik ürünlerine yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.


Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Güney Kore ve Vietnam menşeli söz konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak : Dünya, Resmi Gazete

1 görüntüleme
bottom of page