top of page

Güney Kore'den Tedarikçi Temini ve Satın Alma Süreç Yönetimi


Tedarikçi temini ve satın alma sürecinin yönetimi bir işletmenin varlığını sürdürmesi ve büyümesi için en can alıcı noktalardan biridir. Çünkü rekabet avantajı esasında satın alma esnasında sağlanmaktadır.


Satın alma, en genel manasıyla, doğru ürünün yada hizmetin, doğru zamanda, doğru fiyattan ve doğru tedarikçiden temin edilmesi sürecidir. Satın alma sürecinin doğru yönetimi, işletmelere önemli bir maliyet avantajı sağladığı gibi, temin edilecek mal ve hizmetlerin kalitesi, zamanında teslimi ve stok kontrolü açısından da işletmelere önemli katkılar sağlamaktadır.¹


Güney Kore, yüksek kaliteli üretim, iyi tasarlanmış ürünler ve sorumluluk sahibi satış sonrası servis desteği ile dünyanın en güçlü 5 üretim ülkesi arasına girmeyi başarmıştır. "Made in Korea" etiketi, rekabet gücü olan, yüksek kaliteli ürünlerin markası olmuştur. Bu başarıda, Samsung, LG, Hyundai, gibi büyük firmalar kadar onlara tedarik sağlayan KOBİ'lerin de payı büyüktür.


Kore'de, rekabet gücü yüksek, kaliteli ürünleri üreten tedarikçiler olmakla birlikte bütün tedarikçilerin aynı düzeyde olamayacağı da bir gerçektir. Sanayisinin yüzde 90'dan fazlasını KOBİ'lerin oluşturduğu Güney Kore'de işletmenize uygun tedarikçiyi bulmak için en verimli yöntem yerel uzmanlardan destek ve danışmanlık almaktır.


Yanlış tedarikçi seçimi önemli finansal ve operasyonel kayıplara neden olur. Tedarikçilerde aranan başlıca özelliklerin, ihtiyaçları karşılama düzeyi, işletme ihtiyaçlarını anlama ve sundukları çözümlerin sorunları giderebilecek nitelikte olması amaçlanmalıdır.


Tedarikçi seçimine verilen önem, tedarikçilerle sadece tedarik edilen ürünün maliyetine bağlı olmayan uzun dönemli ilişkilerin geliştirilmesini gerektirmekte, bu ilişkiler ise uzun dönemde işletmenin rekabet etme gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Tedarikçi ilişkilerinin güçlü olması satın alma maliyetlerini de düşürmeye yardımcı olmaktadır.


Tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi aşağıdaki etkenlere bağlıdır;

  1. Düzenli tedarikçi ziyareti

  2. Tedarikçi ile doğru iletişim

  3. Tedarikçiye saygı

  4. Düzenli satın alma toplantıları

  5. Tedarikçi değerlendirmesi

Yurt içinde yukarıda bahsettiğimiz 5 maddeyi, şirketlerin kendi bünyelerinde satın alma departmanları vasıtasıyla gerçekleştirmesi büyük oranda mümkündür. Global tedarikçiler söz konusu olduğunda ise tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi maliyetler, zaman kısıtı, dil ve kültürel farklılıklardan kaynaklı oldukça zordur. Foresight TnC, Güney Kore'de yerleşik Kore'li ve Türk çalışanlarıyla, sizlere en uygun tedarikçiyi bulup sonraki süreçlerde tedarikçi ilişkileri yönetiminde de hizmet veriyor. Tedarikçilerle düzenli iletişim kurarak taraflar arasında güven, sadakat ve bilgi paylaşımının sürekliliğini sağlıyor, şirketinizin Kore ofisi kalitesinde sizleri temsil ediyoruz. Sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında hiçbir plan ve strateji ilk belirlendiği şekilde kalamaz. Bu nedenle tedarikçi ilişkileri yönetimimizi değişen koşullara, iş ve ticaret ortamına göre sürekli olarak değerlendiriyor ve iyileştiriyoruz.


Ücretsiz ön görüşme için lütfen burayı tıklayıp hizmetlerimiz sayfasından giriş yaparak randevu alınız.


Kaynak :


¹ SATIN ALMA YÖNETİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA, Cenk Murat KOÇOĞLU, Muharrem AVCI

144 görüntüleme
bottom of page